Naše služby

 • Komplexní mamologické vyšetření(vyšetření prsů)
 • Odebírání core-cut biopsií a ev. následná léčba nádorů prsu
 • Možnost komplexního vyšetření pacientů bez nutnosti hospitalizace
 • Genetika - vyšetření chromozomálních aberací pro rizikové pacienty a rodinné příslušníky, vyšetření mutací v genech BRCA 1,2 pro dědičné nádorové onemocnění prsu a vaječníků
 • Dermatoskopie mateřských znamének,digitální dermatoskop DB-MIPS
 • Odebírání cytologií
 • Konzultace elektronickou poštou bezplatně, konsiliární činnost
 • Prevence, edukace
 • Konsultace a indikace k radioterapii nezhoubných onemocnění (pohybové ústrojí,NS,kožní),ve spolupráci s RTO Trutnov
 • Dispenzarizace onkologických pacientů, paliativní péče,léčba bolesti
 • Chemoterapie, hormonoterapie

Služby, které se zde poskytují jsou vhodným doplňkem nemocniční péče.

Digitální dermatoskop

dbmips touch

ORDINAČNÍ DOBA AMBULANCE

MUDr. Petr Martinov
MUDr. Markéta Buryanková
Prim. MUDr. Vlasta Medková

sestra: Jana Čtvrtečková
sestra: Vlasta Fajglová
sestra: Šárka Říhová

PONDĚLÍ 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
ÚTERÝ 8:00 - 11:00 12:00 - 16:00
STŘEDA 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
ČTVRTEK 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 12:00 13:00 - 14:00