• Sesterna

  SESTERNA

 • Vyšetřovna

  VYŠETŘOVNA

 • Dermatoskop

  DIGITÁLNÍ DERMATOSKOP DB-MIPS

 • Čekárna

  Čekárna

Regionální onkologické centrum

Radiační onkologie je samostatným základním medicínským oborem, který se zabývá komplexní nechirurgickou léčbou zhoubných nádorů. Vedle terapie zhoubných nádorů patří do oboru epidemiologie, prevence a screening zhoubných nádorů, nádorová genetika, diagnostika, dispenzarizace, symptomatická léčba, posudková činnost a výzkum.

Ambulance radiační onkologie  zajišťuje diagnostiku, léčbu, dispenzarizaci onkologických nemocných, konziliární činnost, edukaci , pravidelné kontroly a léčbu bolesti onkologických pacientů.

Zprostředkováváme konziliární vyšetření na pracovištích vyššího typu a
úzce spolupracujeme s těmito pracovišti:

 • Radioterapeutickým oddělením Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
 • Oblastní nemocnicí Náchod a.s.
 • Fakultní nemocnicí Hradec Králové
 • Onkologickým a radiologický centrem MULTISCAN Pardubice
 • Mamma centrem Trutnov s.r.o.
 • Mamma centrem Háje (Prim. MUDr. Skovajsová, PhD.)


Preventivní služby:

 • Prevence-komplexní vyšetřování klientů s rizikovými faktory
 • Mammologická poradna
 • Onkologická poradna
 • Chemoterapeutická ambulance
 • Poradna pro kožní nádory, pigmentové névy, digitální dermatoskopie
 • Dispenzarizační nádorová ambulance

Digitální dermatoskop

dbmips touch

ORDINAČNÍ DOBA AMBULANCE

MUDr. Petr Martinov
MUDr. Markéta Buryanková
Prim. MUDr. Vlasta Medková

sestra: Jana Čtvrtečková
sestra: Vlasta Fajglová
sestra: Šárka Říhová

PONDĚLÍ 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
ÚTERÝ 8:00 - 11:00 12:00 - 16:00
STŘEDA 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
ČTVRTEK 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 12:00 13:00 - 14:00